Hệ thống nhận dạng và ước tính kích thước cam tự động

Kích thước và cân nặng thực tế của quả cam được ước tính với hệ thống thu nhận hình ảnh như sau:

  • Thiết bị chụp: iPhone 11 Pro.
  • Độ cao đặt camera: 44cm so với mặt phẳng đựng cam.
  • Loại cam: cam xanh độ cao trung bình 67mm
  • Sai số có thể xảy ra khi ước tính kích thước và cân nặng thực tế cho các thiết lập hệ thống thu nhận hình ảnh và giống cam khác với thử nghiệm.

    3 Demos!

    Demo images